ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบแอนดรอยด์ด้วย App inventor เรื่องประชาคมอาเซียน
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ศดายุ นิมา , ด.ช.ปริญญา ทิพากร , ด.ช.ชลพรรษ ณ มูฮำหมัด
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2556,17:19   อ่าน 752 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เยาวชนดีเด่น ด้านจิตอาสา
ชื่อนักเรียน : ด.ช.วัสพล ฉิมพาลี
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2556,17:11   อ่าน 732 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เยาวชนดีเด่น ด้านวิชาการ(เรียนดี)
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สุรีรัตน์ บินหะรุณ
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2556,17:09   อ่าน 766 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เยาวชนดีเด่น ด้านความกตัญญู
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.พชรมญชุ์ จำปา
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2556,17:01   อ่าน 761 ครั้ง