ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาร
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี จัดกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาร ทั้ง 4 โรงเรียน จำนวน 50 คน เพื่อสร้างเสริมความรู้ทักษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพ และปัองกันโรค โดยทีมวิทยากร โรงพยาบาลบางบัวทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุเหร่าเขียว  ติดตามงานอนามัยโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
ตามลิ้งค์ที่แนบให้  https://www.facebook.com/profile.php?id=100063529882270โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2565,16:07   อ่าน 293 ครั้ง